Medlemsavgift för höstterminen

Styrelsen har beslutat att avgift för höstterminen ska återgå till de summor som gällde innan pandemin. För mer information gå in på sidan om avgifter. Styrelsen tog även beslut att ha fasta datum för när avgifterna ska vara betalda för terminerna. För höstterminen ska avgiften vara betald senast sista september. För vårterminen ska avgiften vara betald sista februari. Som nybörjare får man prova på i två veckor, därefter ska avgiften vara betald.

pengar

Medlemsavgift VT2022

På grund av inställd träning har styrelsen tagit beslutet att avgifterna för vårterminen 2022 är samma som höstterminen 2021. Sista inbetalningsdag 15 mars 2022. Betalning kan du göra via Plusgiro 4 356 642-1 eller via Swish 123 582 10 04 Ange avgift + namnet på den medlem betalningen gäller. Du kan betala för flera medlemmar samtidigt. Grupp Pris Ju-jutsulek (5-6 år) 200 Knattar (7-8 år) och barn (9-13 år) 350 Vuxna (14 år – ) 500 Hjälp- och huvudinstruktörer 100 Stödmedlem 300 Mer information hittar du på vår avgiftssida.

pengar

Avgifter för höstterminen 2021

Styrelsen har beslutat följande avgifter för höstterminen 2021. Detta beslut gäller för denna termin och samtliga medlemmar, även nya medlemmar. Denna termin finns inte syskon- eller familjerabatter. Grupp Pris Ju-jutsulek (5-6 år) 200 Knattar och barn (7-13 år) 350 Vuxna 500 Instruktör hjälp/huvud 100 Stödmedlem 300 Betalning av medlemsavgift till plusgiro 4 356 642-1 eller swish 123 582 10 04, ange namn på tränande i meddelandet.

pengar

Avgift för hösten 2020

Styrelsen har tagit beslut angående reducerade priser för höstterminen på grund av de förkortade terminerna under 2020. Ordinarie syskon- och familjerabatter gäller inte under höstterminen. Grupp Avgift höstterminen 2020 Ju-jutsulek (5-6 år) 200 kr Knatte (7-8 år) 350 kr Barn (9-13 år) 350 kr Vuxna (14 år och upp) 500 kr Hjälpinstruktör 275 kr Huvudinstruktör 100 kr Stödmedlem 300 kr Avgifter för höstterminen 2020

pengar

Betalning terminsavgift

Avgiften för alla medlemmar ska vara betald 25 februari 2020. Det finns tre olika sätt att betala avgiften, plusgiro 4 356 642-1, swish 123 602 12 16 eller med kort i dojon. Vid samtliga betalningar ska namn på de/n som tränar skrivas i meddelandet. Om man är flera i familjen som tränar så får man rabatt, för mer information gå in på denna sida.

pengar

Terminsavgift höstterminen 2019

Terminsavgiften för höstterminen ska vara betald senast 25 september för tidigare medlemmar. Nybörjare betalar avgiften efter två veckors provtid. Information om hur du betalar och vilka avgifter som gäller hittar du på avgiftssidan.

pengar

Avgift vårterminen 2019

Som nybörjare får man träna två veckor för att testa, sedan ska avgiften för terminen betalas. Som tidigare medlem ska betalning av avgiften för vårterminen vara inne senast 25 februari. Betala gärna i god tid.

Nya avgifter från 2019

Styrelsen har tagit beslut om nya avgifter som gäller från vårterminen 2019. De nya avgifterna inkluderar graderingsavgifterna för medlemmar i ju-jutsulek-, knatte- och barngrupperna. Medlem Avgift/per termin Ju-jutsulek (5-6 år) 400 kronor Knatte (7-8 år) 700 kronor Mon (9-13 år) 700 kronor Vuxen (14 år -> ) 1000 kronor Hjälpinstruktörer 550 kronor Huvudinstruktörer 100 kronor Syskon- och familjeavgifterna är oförändrade. Rabatt Avgift Syskonavgift (gäller endast medlemmar i knatte- och mongrupper) 600 kronor grund+ 200 kronor per barn exempel 2 syskon = 1 000 kronorexempel 3 syskon = 1 200 kronor Familjeavgift 1 000 kronor grund + 200 kronor per barn+ […]

Betalning av graderingsavgifter

För att undvika kontanthantering och för att få koll på vilka som har betalt graderingsavgiften innan graderingstillfället så önskar vi att alla betalar innan graderingshelgen 15-16 december. Ju-jutsulek (5-6 år) har sin gradering 10 december.  Om det är så att ni av någon anledning inte kan vara med på själva graderingen så ligger betalningen kvar till nästa tillfälle. Betalar du via plusgiro är det bra om betalningen sker senast den 12 december så att det hinner komma in på vårt konto innan helgen. Betalning via Swish kan du göra fram till gradering (men helst lite innan). Plusgiro 4 356 642-1Swish […]

pengar

Medlemsavgift för medlemmar

Medlemsavgifterna för höstterminen ska vara inbetald senast 30 september för de medlemmar som har tränat i flera terminer. Hur och vad som ska betalas hittar du på avgiftssidan. Är du nybörjare får du träna två veckor gratis innan avgiften ska vara betald.

pengar

Terminen har startat

Terminen har startat och på måndag har alla grupper haft sin första träning. Kom ihåg att betala medlemsavgiften innan 31 januari. Skriv medlemsavgift; namn i meddelandet om ni betalar via plusgiro eller swish. pg 4 356 642-1 swish 123 602 12 16 För mer information om avgifter gå in på denna sida.

Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 januari

Betalning av medlemsavgiften kan göras via plusgiro 4 356 642-1, kontant i Budoshopen, med kort i Budoshopen, via Swish 123 602 12 16. Ange namn och grupp på den det gäller. Om det är fler i familjen som tränar finns det rabatter, information finns på denna sida eller kontrollera med instruktören vad du ska betala. Nybörjare som börjar denna termin har två veckors provtid innan avgiften ska betalas.

En vecka kvar

Till medlemsavgiften ska vara betald, 2016-09-30. Kom ihåg att betala den innan fredag, obetald medlemsavgift kan leda till att man inte får vara med på mattan och träna. Avgiften betalas till PG-konto 4 356 642-1, ange namn på medlemmen. Mer information om avgifter hittar du på denna sida.

Betala medlemsavgift för höstterminen senast 30 september

Betala medlemsavgiften för höstterminen 2016 så snart som möjligt, senast 30 september. Nybörjare får prova på två veckor innan medlemsavgiften ska betalas in.  Information om avgifterna finns på denna sida. Om ni är flera i familjen som tränar och är osäkra på vad ni ska betala kolla med Sara Markstedt, 070-5841977 eller sara@ljjk.se.

Årsmöte 2015-10-18 kl 12.00 i dojon

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2015 LJJK Kallelse till årsmöte för föreningen Luleå ju-jutsuklubb Datum:             2015-10-18 Tid:                   12.00 Plats:                Luleå Budocenter Klubben bjuder de som kommer på lunch. Styrelsen vill ta upp på diskussion eventuella höjningar av avgifter. För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen minst fylla 14 år under året samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Välkomna! Styrelsen 2014/2015 Kallelse och föredragningslista årsmöte

Medlemsavgift våren 2014

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast 31 januari. Är den inte betald därefter får man inte träna förrän avgiften har betalats. Betalning sker helst via plusgiro konto 435 66 42 – 1. Ange namn på medlem och grupp.

Medlemsavgift

Sista dag för att betala medlemsavgiften var i torsdags förra veckan. Om du inte har betalat din avgift för denna termin, gör detta så snart som möjligt då det är ett krav för att du ska kunna träna i klubben.