Instruktörer

Luleå ju-jutsuklubb har många väl utbildade instruktörer som ansvarar för de olika grupperna och deras träning. Utbildningarna sker i Svenska ju-jutsuförbundets regi och har 6 olika steg;

D-instruktörskurs (ej licensgivande, grundkurs) ges i klubbens regi.

Anordnas av SJJF
C-instruktörskurs: Lägst 2:a kyu – 3 kursdagar.
B-instruktörskurs: Lägst 1:a kyu – 3 kursdagar.
A-instruktörskurs: Lägst 1:a dan – 5 kursdagar.
Elitinstruktörskurs: Lägst 3:e dan – 3 kursdagar – A-instruktör  i  minst 3 år.
Barninstruktörskurs: Lägst 2:a kyu – 2 kursdagar – Godkänd C- instruktörskurs.

Klubben jobbar för att hela tiden utbilda och utveckla våra instruktörer. Mer information om utbildningarna hittar du på SJJFs hemsida.

För att få kontakt med alla instruktörer kan du maila instruktorer@ljjk.se

Huvudinstruktörer Hjälpinstruktörer
Agnetha Ruuth
Jan Nilsson
Johan Hällgren
Malin Nilsson
Maria Dokken
Martin Ek Pedersen
Matilda Timonen
Mats Johansson
Mattias Persson
Mikko Timonen
Oskar Eriksson
Sara Markstedt
Alexia Renberg
Andreas Nilsson
Anna Tannersjö
Dino Ulakovic
Emil Lind
Julia Sundström
Kristoffer Myrestam
Patrik Kjellvås
Rasmus Friman
Samuel Nilsson
Yen Renberg