Instruktörer

Luleå ju-jutsuklubb har många väl utbildade instruktörer som ansvarar för de olika grupperna och deras träning. Utbildningarna sker i Svenska ju-jutsuförbundets regi och har 6 olika steg;

D-instruktörskurs (ej licensgivande, grundkurs) ges i klubbens regi.

Anordnas av SJJF
C-instruktörskurs: Lägst 2:a kyu – 3 kursdagar.
B-instruktörskurs: Lägst 1:a kyu – 3 kursdagar.
A-instruktörskurs: Lägst 1:a dan – 5 kursdagar.
Elitinstruktörskurs: Lägst 3:e dan – 3 kursdagar – A-instruktör  i  minst 3 år.
Barninstruktörskurs: Lägst 2:a kyu – 2 kursdagar – Godkänd C- instruktörskurs.

Klubben jobbar för att hela tiden utbilda och utveckla våra instruktörer. Mer information om utbildningarna hittar du på SJJFs hemsida.

För att få kontakt med alla instruktörer kan du maila instruktorer@ljjk.se