Instruktörer

Luleå ju-jutsuklubb har många väl utbildade instruktörer som ansvarar för de olika grupperna och deras träning. Utbildningarna sker i Svenska ju-jutsuförbundets regi och har 6 olika steg. Licenserna ger rätt att gradera andra inom ju-jutsu kai.

D-instruktörskurs (ej licensgivande, grundkurs) ges i klubbens regi.

Anordnas av SJJF

KursnivåBehörighet för kursenAntal kursdagar
C-kurs2a kyu3
B-kurs1a kyu3
A-kurs1a dan5
Elit3e dan, A-instruktör i minst 3 år3
Barn2a kyu, godkänd C-kurs2

Licensen gäller i tre år, därefter måste man antingen gå nästa steg eller gå förlängningskurs för att fortfarande kunna gradera medlemmar.

Klubben jobbar för att hela tiden utbilda och utveckla våra instruktörer. Mer information om utbildningarna hittar du på SJJFs hemsida.

För att få kontakt med alla instruktörer kan du maila instruktorer@ljjk.se