Årsmöte 2015-10-18 kl 12.00 i dojon

domstolsklubba

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2015 LJJK

Kallelse till årsmöte för föreningen Luleå ju-jutsuklubb
Datum:             2015-10-18
Tid:                   12.00
Plats:                Luleå Budocenter

Klubben bjuder de som kommer på lunch.

Styrelsen vill ta upp på diskussion eventuella höjningar av avgifter.
För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen minst fylla 14 år under året samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Välkomna!

Styrelsen 2014/2015

Kallelse och föredragningslista årsmöte