Barnträning

Knattesystemet
Svenska Ju-jutsuförbundet har ett knattesystem för barn i åldern 7-9 år. Knatteträningen är framför allt inriktad på koordination och rörelser som utvecklar barnens motoriska färdigheter. Träningen innehåller mestadels lek och koordinationsövningar, men också Ju- jutsutekniker som har anpassats för att undvika skaderisk. Detta är viktigt för barn som fortfarande växer. Ju-jutsuteknikerna blir sedan mer och mer avancerade i takt med att barnen växer, utvecklas och lär sig behärska sin kropp.

Monsystemet
För träning av barn och ungdomar i åldern 9-14 år har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga. Monsystemet skiljer sig från graderingssystemet för vuxna genom att det inte är optimerat för att vara ett funktionellt självförsvar. Därför förekommer inte slag- eller sparktekniker och dessutom utförs vissa ledbrytningar på ett sätt som inte riskerar att påverka växande individer.

Övergång till kyusystemet
Vid 14 års ålder kan eleven byta till vuxengrupp och börja träna efter kyusystemet. Exakt när övergången skall ske beror på elevens mognad och utvecklingsnivå.

Luleå Ju-jutsuklubb har bedrivit barnträning i mer än 20 år enligt det system som har tagits fram av Svenska Ju-jutsuförbundet. Knatteverksamheten har bedrivits i ca 15 år.

Dessutom håller Luleå ju-jutsuklubb ett pass för 5-6 åringar som vi kallar ju-jutsulek.