pengar

Avgifter för höstterminen 2021

Styrelsen har beslutat följande avgifter för höstterminen 2021. Detta beslut gäller för denna termin och samtliga medlemmar, även nya medlemmar. Denna termin finns inte syskon- eller familjerabatter.

GruppPris
Ju-jutsulek (5-6 år)200
Knattar och barn (7-13 år)350
Vuxna500
Instruktör hjälp/huvud100
Stödmedlem300

Betalning av medlemsavgift till plusgiro 4 356 642-1 eller swish 123 582 10 04, ange namn på tränande i meddelandet.