pengar

Avgift vårterminen 2019

Som nybörjare får man träna två veckor för att testa, sedan ska avgiften för terminen betalas.

Som tidigare medlem ska betalning av avgiften för vårterminen vara inne senast 25 februari. Betala gärna i god tid.