Medlemsavgift vårterminen 2013

Kom ihåg att betala medlemsavgiften innan 28 februari. Om ni använder er av inbetalningsavgifterna, var uppmärksam på att priserna där inte är aktuella. För aktuella medlemsavgifter gå in på denna sida.