Påminnelse om medlemsavgift hösten 2012

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för hösten nästa vecka. Sista datum för inbetalning är 27 september så det är bara att lägga upp den med månadens räkningar 😀 Information om avgifter och kontonummer finns på medlemsavgift

Kom ihåg att betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast 27 september. Betalning sker till plusgironr 4 356 642-1 eller till någon instruktör i dojon. Var noga med att skriva namnet på medlemmen/medlemmarna det gäller. Är du nybörjare har du två veckors prövotid innan medlemsavgiften ska vara inbetald. Avgifterna hittar du på sidan Medlemsavgift.  

Lägeravgift

Betala gärna lägeravgiften till helgens läger till plusgironummer 4 356 642-1. Ange namn och Vårläger. Betala gärna innan fredag så att vi kan se att betalningen är gjord. Det går också bra att betala kontant vid lägerstart. 

Betala medlemsavgiften

Det är fortfarande några som inte har betalat medlemsavgiften. Var uppmärksam om att försäkringar inte gäller vid eventuell olycka om inte medlemsavgiften är betald. Betalning sker till plusgironr 4 356 642-1. Information om avgifter finns här

Medlems/träningsavgift

För vårterminen 2012 har årsmötet bestämt att höja träningsavgiften för vuxna från 300 kronor till 400 kronor. För vuxna blir det 900 kronor per termin (500 kronor i medlemsavgift samt 400 kronor i träningsavgift). För knattar och barn har träningsavgiften höjts från 150 kronor till 200 kronor per termin, total terminsavgift för knattar och barn blir 550 kronor (350 kronor i terminsavgift samt 200 kronor i träningavgift). Frågor angående terminsavgiften kan ställas till respektive huvudinstruktör eller till Agnetha Ruuth, 070/645 45 17.