Medlem

Som medlem i Luleå Ju-Jutsuklubb räknas de som har betalat fastställda avgifter.

Varje medlem måste fylla i ett dokument för att godkänna LJJKs hantering av personuppgifter.

Klubben har flera medlemmar som har graderat till svart.

Varje år utser styrelsen en medlem till “årets elev”.