Medlem

Som medlem i Luleå Ju-Jutsuklubb räknas de som har betalat fastställda avgifter.

Du kan göra en medlemsansökan via denna sida. Du fyller i enligt bilden för att komma vidare.

Kontrollera och uppdatera dina uppgifter genom att logga in på vårt medlemsregister.

Klubben har flera medlemmar som har graderat till svart.

Varje år utser styrelsen en medlem till “årets elev”.