Läger

Klubben anordnar läger för medlemmar i barn- och vuxengrupper någon/några gånger per termin. Detta för att utveckla både medlemmarna och klubbens egna instruktörer. Även andra klubbar och Svenska ju-jutsuförbundet anordnar läger som vi försöker att skicka våra medlemmar till. För de som åker på läger finns det en checklista som man kan gå igenom för att veta vad som kan vara bra att ha med sig.

Udda läger Höstläger Adventsläger Vårläger
Jubileumsläger Höstläger 2011 Adventsläger 2015 Vårläger 2012
Ashihara/jutsuläger Höstläger 2012 Adventsläger 2016 Vårläger 2013
Vinterläger 2014 Höstläger 2013 Adventsläger 2017 Vårläger 2016
Barnläger 2017  Höstläger 2014 Adventsläger 2018  Vårläger 2017 
Barnläger 2018 Höstläger 2015
Höstläger 2017