Läger

Klubben anordnar läger för medlemmar i barn- och vuxengrupper någon/några gånger per termin. Detta för att utveckla både medlemmarna och klubbens egna instruktörer. Även andra klubbar och Svenska ju-jutsuförbundet anordnar läger som vi försöker att skicka våra medlemmar till.

Udda läger Höstläger Adventsläger Vårläger
Jubileumsläger Höstläger 2011 Adventsläger 2015 Vårläger 2012
Ashihara/jutsuläger Höstläger 2012 Adventsläger 2016 Vårläger 2013
Vinterläger 2014 Höstläger 2013 Adventsläger 2017 Vårläger 2016
Barnläger 2017  Höstläger 2014 Adventsläger 2018  Vårläger 2017 
Barnläger 2018 Höstläger 2015
Höstläger 2017