Nybörjare

För mer information kontakta Sara Markstedt, 070-5841977 eller sara@ljjk.se

For information in English

Luleå ju-jutsuklubb har fyra olika ålderskategorier; ju-jutsulek 5-6 år, knattar i åldrarna 7-8 år, barn 9-13 år och vuxna från 14 år och uppåt.

Som nybörjare har man två veckors provtid innan medlemsavgiften ska vara inbetald, bland annat för försäkringsskäl.

På grund av stort intresse och begränsade resurser har vi en kölista för att bli kallad när det finns plats i respektive grupp.

När det finns plats kommer ni att bli kontaktade via mail någon vecka innan terminsstarterna i januari och augusti. Håll gärna koll på skräpkorg så att inte mailet hamnat där. På grund av stort intresse för grupperna ju-jutsulek och knatte så kan det ta 1-2 terminer innan man blir kallad.

Du kan börja att träna i vanliga mjuka kläder (ex. mjukisbyxor och t-shirts). Vi tränar barfota, så man behöver inga sockar eller skor. När man har tränat ett tag finns det gi (jutsudräkt) att köpa i vår budoshop.

Träningstiderna för respektive grupp finns under sidan schema.

Luleå Ju-jutsuklubb grundades 1975 och är en av Sveriges första och största ju-jutsuklubbar. För tillfället har klubben cirka 230 medlemmar. Klubben har en stor verksamhet för barn vilket innefattar åldrarna 5-13 år, som majoriteten av våra medlemmar tillhör.

För 5-6 åringarna har vi ju-jutsulek där det är en bra blandning mellan lek och självförsvarstekniker. För att börja i ju-jutsulek måste man ha fyllt 5 år.

I knattegrupperna tränar de barn som är mellan 7-8 år, det finns för tillfället två knattegrupper – knatte nybörjare som aldrig tränat tidigare, eller kommit upp från ju-jutsulek efter 1-2 terminer, och knatte avance för de som har tränat en eller fler terminer.

Från 9 år och upp till 13 år tränar man i barngrupperna, där har vi fyra grupper, barn nybörjare, barn gul, barn orange och barn avance. Indelningen på grupperna görs efter vilken bältesfärg man har.

Från 14 års ålder tränar man i vuxengrupperna som är uppdelade i tre olika grupper. Vuxna nybörjare är för de som aldrig har graderat tidigare inom vuxensystemet. Vuxna gul-orange som har tränat minst en termin och graderat högst orange bälte.

I vuxna avance är det blandat av de som har tränat minst två år i vuxengrupp samt har graderat till grönt, blått, brunt eller svart.