Betalning av graderingsavgifter

För att undvika kontanthantering och för att få koll på vilka som har betalt graderingsavgiften innan graderingstillfället så önskar vi att alla betalar innan graderingshelgen 15-16 december. Ju-jutsulek (5-6 år) har sin gradering 10 december. 

Om det är så att ni av någon anledning inte kan vara med på själva graderingen så ligger betalningen kvar till nästa tillfälle.

Betalar du via plusgiro är det bra om betalningen sker senast den 12 december så att det hinner komma in på vårt konto innan helgen. Betalning via Swish kan du göra fram till gradering (men helst lite innan).

Plusgiro 4 356 642-1
Swish 123 602 12 16

Gradering tillKostnad
Ju-jutsulek/knattestreck (mellan 5-8 år)50 kr
Mongrad (9-13 år)100 kr
Kyugrad (14 – 99 år)200 kr
Bälte (för mon och kyugrad)100 kr