Styrelsen

Detta är styrelsen för Luleå Ju-Jutsuklubb 2019/2020

Styrelsens uppgift är att arbeta med de löpande frågorna under verksamhetsåret. Om ni har några frågor angående klubben så kan ni kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsen@ljjk.net

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Mikko Timonen
Ledamot: Emil Lind
Ledamot: Patrik Kjellvås
Suppleant: Isabell Palo