Styrelsen

Detta är styrelsen för Luleå Ju-Jutsuklubb 2018/2019

Styrelsens uppgift är att arbeta med de löpande frågorna under verksamhetsåret. Om ni har några frågor angående klubben så kan ni kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsen@ljjk.net

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Mikko Timonen
Ledamot: Andreas Nilsson
Ledamot: Emil Lind
Suppleant: Isabell Palo
Suppleant: Patrik Kjellvås