Styrelsen

Detta är styrelsen för Luleå Ju-Jutsuklubb 2022/2023

Styrelsens uppgift är att arbeta med de löpande frågorna under verksamhetsåret.

Om du har några frågor angående klubben eller vill ta upp något så kan du kontakta styrelsen genom att fylla i formuläret nedan.

Styrelsen har möten ungefär en gång i månaden. Nedan ser du när nästa möte är inplanerat.

Nothing from 2023/05/30 to 2023/06/30.

Powered by Simple Calendar

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Henrik Omark
Kassör: Agneta Ruuth
Ledamot: Isabell Eriksson
Ledamot: Emil Lind
Ledamot: Patrik Kjellvås
Suppleant: Matilda Blixt Rönnqvist

Valberedning

Revisor

Dokument