Styrelsen

Detta är styrelsen för Luleå Ju-Jutsuklubb 2020/2021

Styrelsens uppgift är att arbeta med de löpande frågorna under verksamhetsåret. Om ni har några frågor angående klubben så kan ni kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsen@ljjk.net

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Isabell Palo
Ledamot: Emil Lind
Ledamot: Patrik Kjellvås
Suppleant: Marina Lugnet