Nya avgifter från 2019

Styrelsen har tagit beslut om nya avgifter som gäller från vårterminen 2019. De nya avgifterna inkluderar graderingsavgifterna för medlemmar i ju-jutsulek-, knatte- och barngrupperna.

MedlemAvgift/per termin
Ju-jutsulek (5-6 år)400 kronor
Knatte (7-8 år)700 kronor
Mon (9-13 år)700 kronor
Vuxen (14 år -> )1000 kronor
Hjälpinstruktörer550 kronor
Huvudinstruktörer100 kronor

Syskon- och familjeavgifterna är oförändrade.

RabattAvgift
Syskonavgift
(gäller endast medlemmar i
knatte- och mongrupper)
600 kronor grund
+ 200 kronor per barn
exempel 2 syskon = 1 000 kronor
exempel 3 syskon = 1 200 kronor
Familjeavgift1 000 kronor grund
+ 200 kronor per barn
+ 400 kronor per vuxen
exempel 1 vuxen + 1 barn = 1 600 kronor
exempel 2 vuxna = 1 800 kronor
exempel 1 vuxen + 2 barn = 1 800 kronor

För mer information gå in på sidan om avgifter.