Medlemsavgift våren 2014

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast 31 januari. Är den inte betald därefter får man inte träna förrän avgiften har betalats.

Betalning sker helst via plusgiro konto 435 66 42 – 1. Ange namn på medlem och grupp.