Valberedning

Valberedningens uppdrag är att komma med förslag på ledamöter till styrelsen på årsmötet. De ska även ge förslag på revisor och suppleant till revisor. Valberedningens förslag på styrelseledamöter skall vara klubbens medlemmar tillhanda i god tid innan årsmötet. Om du vill nominera dig själv eller någon annan till nästa års styrelse, meddela namn, post samt en kort motivation till varför du, eller den du nominerar skulle passa till just den posten.

De valbara posterna i styrelsen är; ordförande, kassör, ledamot och suppleant. Notera att vice ordförande och sekreterare utses inom styrelsen, och att kandiderande till valberedningen hänvisas till årsmötet.

Sida med nyttig information om valberedningens uppdrag

Valberedningen 2022/2023

Ordförande valberedningen: Agneta Mäklin
Ledamot: Matilda Blixt Rönnqvist
Kontakt: valberedning@ljjk.net