Avgifter

Vid inbetalning ange medlemsavgift + <namn på tränande>

Plusgironummer 4 356 642-1. 

Swish 123 602 12 16.

Inbetalningsdatum för träningsavgiften för terminen är 25 februari 2020.

Om du är nybörjare har du två veckors gratis provträning. Därefter skall avgiften betalas. Betala i god tid!

Är inte terminsavgiften inbetald efter sista datum kan instruktörerna neka till träning. Detta beror på att försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme och det inte finns ett giltig medlemskap.

GruppPris
Jutsulek (5-6 år)400:-
Knattar (7-8 år)700:-
Barn (9-13 år)700:-
Vuxna (14- år)1000:-
Familjgrundavgift 1000:-
+ avgift 200:- per barn 
+ 400:- per vuxen
(exempel: 2 barn och 2 vuxna; 1000+200+200+400+400 = 2200 kr)
Syskon
(gäller endast om
medlemmarna
tränar i knatte-/
barngrupp)
syskonavgift 600:-
+ avgift 200:- per barn
exempel:
2 syskon i knatte-/barngrupp;
600+200+200 = 1000 kr,
exempel:
3 syskon i knatte-/barngrupp;
600+200+200+200 = 1200 kr)
Hjälpinstruktör550:-
Huvudinstruktör100:-
Sommarträning
(tränande från andra klubbar)
300:-
Stödmedlem300:-