Avgifter

Vid inbetalning ange avgift + <namn på tränande>

Plusgironummer 4 356 642-1. 

Swish 123 582 10 04.

Inbetalningsdatum för träningsavgiften för terminen är

2022-03-15


Om du är nybörjare har du två veckors gratis provträning. Därefter skall avgiften betalas.

Är inte terminsavgiften inbetald efter sista datum kan instruktörerna neka till träning. Detta beror på att försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme och det inte finns ett giltig medlemskap.

Styrelsen har tagit beslut om nedan avgifter för vårterminen 2022 som gäller samtliga medlemmar. För denna termin gäller inga syskon- eller familjerabatter.

GruppPris
Ju-jutsulek (5-6 år)200:-
Knattar (7-8 år) och barn (9-13 år)350:-
Vuxna (14- år)500:-
Hjälp- och huvudinstruktör100:-
Stödmedlem300:-

Ordinarie avgifter

GruppPris
Ju-jutsulek (5-6 år)400:-
Knattar (7-8 år)700:-
Barn (9-13 år)700:-
Vuxna (14- år)1000:-
Familjgrundavgift 1000:-
+ avgift 200:- per barn 
+ 400:- per vuxen
(exempel: 2 barn och 2 vuxna; 1000+200+200+400+400 = 2200 kr)
Syskon
(gäller endast om
medlemmarna
tränar i knatte-/
barngrupp)
syskonavgift 600:-
+ avgift 200:- per barn
exempel:
2 syskon i knatte-/barngrupp;
600+200+200 = 1000 kr,
exempel:
3 syskon i knatte-/barngrupp;
600+200+200+200 = 1200 kr)
Hjälpinstruktör550:-
Huvudinstruktör100:-
Sommarträning
(tränande från andra klubbar)
300:-
Stödmedlem300:-