Avgifter

Vid betalning ange avgift + <namn på tränande>

Plusgironummer 4 356 642-1. 

Swish 123 582 10 04.

Avgift ska vara betald senast

Sista februari för vårterminen

Sista september för höstterminen


Om du är nybörjare har du två veckors gratis provträning. Därefter skall avgiften betalas.

Är inte avgiften för innevarande termin betald efter sista datum kan instruktörerna neka till träning. Detta beror på att försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme och det inte finns ett giltig medlemskap.

Avgifter

GruppPris
Ju-jutsulek (5-6 år)400:-
Knattar (7-8 år)700:-
Barn (9-13 år)700:-
Vuxna (14- år)1000:-
Familjgrundavgift 1000:-
+ avgift 200:- per barn 
+ 400:- per vuxen
(exempel: 2 barn och 2 vuxna; 1000+200+200+400+400 = 2200 kr)
Syskon (gäller endast om
medlemmarna tränar i knatte-/
barngrupp)
syskonavgift 600:-
+ avgift 200:- per barn
exempel:
2 syskon i knatte-/barngrupp;
600+200+200 = 1000 kr,
exempel:
3 syskon i knatte-/barngrupp;
600+200+200+200 = 1200 kr)
Hjälpinstruktör550:-
Huvudinstruktör100:-
Sommarträning
(tränande från andra klubbar)
300:-
Stödmedlem300:-