Beslutat på årsmötet 2020-10-26

Årsmötet beslutade att; * ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2019/2020. * tillsätta en grupp som ska tydliggöra vad som ska gälla för instruktörer och vid graderingar. Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2020/2021 är enligt nedan;Ordförande: Oskar ErikssonVice ordförande: Sara MarkstedtLedamot: Emil LindLedamot: Patrik KjellvåsLedamot: Isabell PaloSuppleant: Marina Lugnet De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Henrik Omark ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.

Kallelse årsmöte 26 oktober 18.30

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen. Alla som tränar i klubben, och deras föräldrar som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att deltaga.  ​Kom och påverka besluten gällande klubben! Vill du vara med på mötet via Teams meddela e-postadress senast 2020-10-24 klockan 23.59 via detta formulär.  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i dojon för medlemmarna senast den 19 oktober. Förslag från medlem/motion skall vara styrelsen tillhanda senast 12 oktober. Skickas via formulär på hemsidan. Valberedningens förslag ska meddelas till […]