Beslutat på årsmötet 2022-10-29

Årsmötet beslutade att; * ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021/2022. * ändra avgiften för ju-jutsulek (5-6 år) till 700 kr från vårterminen 2023. Nya styrelseledamöter; Agneta Ruuth valdes till kassör för en tid av två år. Isabell Eriksson och Henrik Omark valdes till styrelseledamöter för en tid av två år.Matilda Blixt Rönnqvist valdes till suppleant för en tid av ett år. Övriga tillsättningar på årsmötetRevisor: Angelica Ökvist, Jan Nilsson (suppleant)Valberedning: Miikka Petäjäjärvi (sammankallande), Frida Sörlin

Beslutat på årsmötet 2021-10-23

Årsmötet beslutade att;* ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2020/2021. Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2021/2022 är enligt nedan;Ordförande: Oskar Eriksson (omval)Kassör: Agnetha RuuthVice ordförande: Sara MarkstedtLedamot: Emil Lind (omval)Ledamot: Patrik Kjellvås (omval)Ledamot: Isabell PaloSuppleant: Marina Lugnet (omval) Övriga tillsättningar på årsmötet Revisor: Angelica Ökvist, Jan Nilsson (suppleant) Valberedning: Miikka Petäjäjärvi (sammakallande), Lova Dalberg (ledamot) De som var med på mötet bjöds på fika och efter mötet blev det mat från Foodcourt på Alcatraz.

Årsmöte 2021-10-23

Detta år planerar vi att hålla årsmötet på en lördag och därefter bjuder klubben på mat, anmälan via formuläret nedan senast 2021-10-21 klockan 14.00 för att vi ska kunna planera för mat eller skicka länk i tid. För att ha rösträtt på mötet måste medlem fyllt 14 år samt ha registrerad betalning av avgift för höstterminen. Alla medlemmar och deras målsmän, som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att delta. Kallelse och föredragningslista. Loading…

Beslutat på årsmötet 2020-10-26

Årsmötet beslutade att; * ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2019/2020. * tillsätta en grupp som ska tydliggöra vad som ska gälla för instruktörer och vid graderingar. Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2020/2021 är enligt nedan;Ordförande: Oskar ErikssonVice ordförande: Sara MarkstedtLedamot: Emil LindLedamot: Patrik KjellvåsLedamot: Isabell PaloSuppleant: Marina Lugnet De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Henrik Omark ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.

Kallelse årsmöte 26 oktober 18.30

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen. Alla som tränar i klubben, och deras föräldrar som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att deltaga.  ​Kom och påverka besluten gällande klubben! Vill du vara med på mötet via Teams meddela e-postadress senast 2020-10-24 klockan 23.59 via detta formulär.  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i dojon för medlemmarna senast den 19 oktober. Förslag från medlem/motion skall vara styrelsen tillhanda senast 12 oktober. […]