Beslutat på årsmötet 2021-10-23

Årsmötet beslutade att;
* ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2020/2021.

Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2021/2022 är enligt nedan;
Ordförande: Oskar Eriksson (omval)
Kassör: Agnetha Ruuth
Vice ordförande: Sara Markstedt
Ledamot: Emil Lind (omval)
Ledamot: Patrik Kjellvås (omval)
Ledamot: Isabell Palo
Suppleant: Marina Lugnet (omval)

Övriga tillsättningar på årsmötet

Revisor: Angelica Ökvist, Jan Nilsson (suppleant)

Valberedning: Miikka Petäjäjärvi (sammakallande), Lova Dalberg (ledamot)

De som var med på mötet bjöds på fika och efter mötet blev det mat från Foodcourt på Alcatraz.