Årsmöte 2021-10-23

Detta år planerar vi att hålla årsmötet på en lördag och därefter bjuder klubben på mat, anmälan via formuläret nedan senast 2021-10-21 klockan 14.00 för att vi ska kunna planera för mat eller skicka länk i tid.

För att ha rösträtt på mötet måste medlem fyllt 14 år samt ha registrerad betalning av avgift för höstterminen.

Alla medlemmar och deras målsmän, som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att delta.

Kallelse och föredragningslista.