Beslutat på årsmötet 2020-10-26

Årsmötet beslutade att;
* ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2019/2020.
* tillsätta en grupp som ska tydliggöra vad som ska gälla för instruktörer och vid graderingar.

Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2020/2021 är enligt nedan;
Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Sara Markstedt
Ledamot: Emil Lind
Ledamot: Patrik Kjellvås
Ledamot: Isabell Palo
Suppleant: Marina Lugnet

De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Henrik Omark ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.