Beslutat på årsmötet 2022-10-29

Årsmötet beslutade att;
* ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021/2022.
* ändra avgiften för ju-jutsulek (5-6 år) till 700 kr från vårterminen 2023.

Nya styrelseledamöter;
Agneta Ruuth valdes till kassör för en tid av två år.
Isabell Eriksson och Henrik Omark valdes till styrelseledamöter för en tid av två år.
Matilda Blixt Rönnqvist valdes till suppleant för en tid av ett år.

Övriga tillsättningar på årsmötet
Revisor: Angelica Ökvist, Jan Nilsson (suppleant)
Valberedning: Miikka Petäjäjärvi (sammankallande), Frida Sörlin