Styrelsens beslut angående träning

Styrelsen hade på onsdagen den 11 november möte och beslutade då att träningsuppehåll gäller för samtliga grupper, även barn födda 2005 och senare, beslutet gäller fram till den 9e december då det är nytt styrelsemöte. I riktlinjerna från myndigheter och Region Norrbotten står det att verksamhet med nära kontakt ska undvikas och det är baserat på detta som beslutet är taget. Det är svårt att fortätta vår verksamhet utan nära kontakt med dem vi tränar med. Luleå ju-jutsuklubb önskar vara en del i lösningen att få slut på smittspridningen. Vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt och hoppas att detta snart är över. Nästa styrelsemöte är den 9 december, efter […]

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Just nu är det extra viktigt att klubben kan nå ut med information till alla medlemmar. Gå in på denna sida för att kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter, e-postadress och mobilnummer. Skriv in personnummer på personen som är medlem i klubben. Skriv in lösenord. Om du saknar lösenord kan du klicka på länken glömt lösenord så skickas instruktioner till den e-postadress som står som kontaktuppgift. Kontrollera skräpkorgen om det inte kommit fram på 15 minuter. Om du är osäker på vilken e-postadress som är kontaktuppgift kan du kontakta Sara på 0705841977, ange medlemmen det gäller. Om ni vill att flera personer ska få informationen angående en medlem kan ni lägga […]

Inställd träning från och med 10 november

Med anledning av de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten har gått ut med ställer Luleå ju-jutsuklubb från och med idag och tills vidare in all träning – detta gäller samtliga grupper, även ju-jutsulek, knatte och barngrupper. Beslut från folkhälsomyndigheten. Styrelsen har möte på onsdag 11 november och kommer med vidare information därefter.

Aktuellt om Covid 19

Region Norrbotten har under gårdagen, 2a november, kommit med förslag på nya restriktioner. Avstå från olika slags möten, konserter, idrottsevenemang och idrottsutövande  (med undantag för barn födda 2005 eller senare). Styrelsen följer utvecklingen och detta kan innebära att vi ställer in träning igen. Följ information på hemsidan. Vi vill även påminna alla om de regler som gäller i klubben för att undvika smittspridning. Gå in på länken för fullständiga regler. Det innebär bland annat att; Man stannar hemma vid minsta symptom. Du kan bli hemskickad av instruktören om du visar symptom. Endast de som tränar är tillåtna i lokalen under träningen.

Beslutat på årsmötet 2020-10-26

Årsmötet beslutade att; * ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2019/2020. * tillsätta en grupp som ska tydliggöra vad som ska gälla för instruktörer och vid graderingar. Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2020/2021 är enligt nedan;Ordförande: Oskar ErikssonVice ordförande: Sara MarkstedtLedamot: Emil LindLedamot: Patrik KjellvåsLedamot: Isabell PaloSuppleant: Marina Lugnet De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Henrik Omark ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.