Vattenkrig #6 31 juli

Om vädret tillåter planerar vi vattenkrig utanför lokalen lördagen den 31 juli klockan 11.00. Vi håller på ca en timme. Information via mail/hemsidan/FB om vattenkriget ställs in/byter datum på grund av väderförhållande. Oömma kläder, handduk och ombyte. Ta med egna vattenvapen. Hink funkar jättebra. Klubben har ett fåtal vapen och hinkar att låna. Klubben bjuder på varmkorv, festis och kaffe.

Höstterminen 2021

Planen är att starta terminen 16 augusti. Eftersom träningen har varit inställd under flera terminer har vi flera medlemmar som har bytt åldersgrupp vilket kommer att innebära att en del av grupperna till hösten kommer att se annorlunda ut. Information kommer att skickas ut till alla medlemmar om vilka grupper de kommer att tillhöra till hösten. Detta gäller främst de som under 2020-2021 har fyllt 7, 9 och 14 år.

Medlemsenkät

först vill jag be om ursäkt att det har varit dålig information från Luleå ju-jutsuklubb angående klubbens aktiviteter. Styrelsen tog beslut tidigare i våras att ställa in all aktivitet för vårterminen 2021 och istället satsa på att starta upp igen höstterminen 2021, om omständigheterna tillåter. För att vi ska kunna komma igång med verksamheten igen behöver vi få reda på hur läget ser ut för er medlemmar. Därför ber vi er att fylla i denna enkät (ett formulärsvar per medlem) oavsett hur det ser ut till hösten för er, om ni längtar till träningen, är osäker eller om ni inte tänker återkomma till träning. Fyll i enkäten senast 14 maj. […]

Styrelsens beslut angående träning

Styrelsen hade på onsdagen den 11 november möte och beslutade då att träningsuppehåll gäller för samtliga grupper, även barn födda 2005 och senare, beslutet gäller fram till den 9e december då det är nytt styrelsemöte. I riktlinjerna från myndigheter och Region Norrbotten står det att verksamhet med nära kontakt ska undvikas och det är baserat på detta som beslutet är taget. Det är svårt att fortätta vår verksamhet utan nära kontakt med dem vi tränar med. Luleå ju-jutsuklubb önskar vara en del i lösningen att få slut på smittspridningen. Vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt och hoppas att detta snart är över. Nästa styrelsemöte är den 9 december, efter […]

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Just nu är det extra viktigt att klubben kan nå ut med information till alla medlemmar. Gå in på denna sida för att kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter, e-postadress och mobilnummer. Skriv in personnummer på personen som är medlem i klubben. Skriv in lösenord. Om du saknar lösenord kan du klicka på länken glömt lösenord så skickas instruktioner till den e-postadress som står som kontaktuppgift. Kontrollera skräpkorgen om det inte kommit fram på 15 minuter. Om du är osäker på vilken e-postadress som är kontaktuppgift kan du kontakta Sara på 0705841977, ange medlemmen det gäller. Om ni vill att flera personer ska få informationen angående en medlem kan ni lägga […]

Inställd träning från och med 10 november

Med anledning av de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten har gått ut med ställer Luleå ju-jutsuklubb från och med idag och tills vidare in all träning – detta gäller samtliga grupper, även ju-jutsulek, knatte och barngrupper. Beslut från folkhälsomyndigheten. Styrelsen har möte på onsdag 11 november och kommer med vidare information därefter.

Aktuellt om Covid 19

Region Norrbotten har under gårdagen, 2a november, kommit med förslag på nya restriktioner. Avstå från olika slags möten, konserter, idrottsevenemang och idrottsutövande  (med undantag för barn födda 2005 eller senare). Styrelsen följer utvecklingen och detta kan innebära att vi ställer in träning igen. Följ information på hemsidan. Vi vill även påminna alla om de regler som gäller i klubben för att undvika smittspridning. Gå in på länken för fullständiga regler. Det innebär bland annat att; Man stannar hemma vid minsta symptom. Du kan bli hemskickad av instruktören om du visar symptom. Endast de som tränar är tillåtna i lokalen under träningen.

Beslutat på årsmötet 2020-10-26

Årsmötet beslutade att; * ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2019/2020. * tillsätta en grupp som ska tydliggöra vad som ska gälla för instruktörer och vid graderingar. Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2020/2021 är enligt nedan;Ordförande: Oskar ErikssonVice ordförande: Sara MarkstedtLedamot: Emil LindLedamot: Patrik KjellvåsLedamot: Isabell PaloSuppleant: Marina Lugnet De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Henrik Omark ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.

Årsmöte 26 oktober 18.30

Årsmötet är där medlemmarna kan göra sin röst hörd. Begränsat antal kan vara med i dojon. Vill du vara med på mötet via teams meddela det via formulär senast lördag 24 oktober. I denna artikel finns de dokument som kommer att behandlas under årsmötet.

LJJK och Covid 19

Än så länge fortsätter vi träningen som vanligt – med de gällande reglerna. Styrelsen följer myndigheternas och RFs information och rekommendationer vad gäller träning. För att undvika smittspridning är det viktigt att alla följer myndigheternas riktlinjer och stannar hemma vid symptom eller om du har utsatts för eventuell smitta. Folkhälsomyndighetens sida om hur du kan skydda dig själv och andra.

Godkänd riskbedömning

Luleå Kommun vill att alla föreningar gör en riskbedömning för aktiviteter i lokaler inom deras förvaltning. Luleå ju-jutsuklubb har gjort en sådan riskbedömning och har nu fått information att den är godkänd. Bland annat är det åtgärderna nedan som vi har meddelat att vi har tagit till. Extra städning av lokaler innan varje pass, desinfektion av dörrhandtag. Information till medlemmar att de inte ska komma på träning om de har förkylningssymptom. Tvätt och desinfektion av händer innan och under träning, tränar med en kamrat under passen, samt hålla avstånd från andra som tränar. Vi har satt upp dispensers med handdesinfektion på flera ställen i lokalen. Ombyte sker innan man kommer […]

Kallelse årsmöte 26 oktober 18.30

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen. Alla som tränar i klubben, och deras föräldrar som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att deltaga.  ​Kom och påverka besluten gällande klubben! Vill du vara med på mötet via Teams meddela e-postadress senast 2020-10-24 klockan 23.59 via detta formulär.  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i dojon för medlemmarna senast den 19 oktober. Förslag från medlem/motion skall vara styrelsen tillhanda senast 12 oktober. Skickas via formulär på hemsidan. Valberedningens förslag ska meddelas till […]

pengar

Avgift för hösten 2020

Styrelsen har tagit beslut angående reducerade priser för höstterminen på grund av de förkortade terminerna under 2020. Ordinarie syskon- och familjerabatter gäller inte under höstterminen.