Instruktörer sommaren 2020

Klicka på inlägget för att se vem som instruerar vilken vecka samt vad det är för inriktning på träningen, uppdateras kontinuerligt.

Du som kommer på träning tänk på nedan inför varje pass;

COVID-19 klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska därmed ses som skyldighet och det är brottsligt och straffbart att medvetet utsätta någon för risk att smittas.

Har du haft konstaterad eller misstänkt COVID-19?
Har du haft, de senaste 14 dagarna, feber och/eller förkylnings-, hosta, halsont, led-/muskelvärk, huvudvärk, magbesvär med diarréer?
Om ja; Har det gått mer än 7 dagar sedan du insjuknade i symtom enligt ovan?
Har du varit feberfri och känt dig frisk de senaste 48 timmarna?
Känner du dig idag helt frisk?