Höstterminen 2020

Höstterminen 2020 startar den 17 augusti med pass enligt preliminärt schema (kan komma att ändras) nedan om gällande rekommendationer tillåter.

Schemat är preliminärt och kan komma att ändras

För att följa gällande rekommendationer från myndigheterna att undvika folksamlingar och hålla avstånd så har vi lagt in 15 minuters paus mellan passen för att underlätta in- och utpassering. Tänk på att undvika att det blir folksamling i entrén och kom gärna redan ombytt inför träning för att undvika samling i omklädningsrummen.

Du som kommer på träning tänk på nedan inför varje pass;

COVID-19 klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska därmed ses som skyldighet och det är brottsligt och straffbart att medvetet utsätta någon för risk att smittas.

Har du haft konstaterad eller misstänkt COVID-19?
Har du haft, de senaste 14 dagarna, feber och/eller förkylnings-, hosta, halsont, led-/muskelvärk, huvudvärk, magbesvär med diarréer?
Om ja; Har det gått mer än 7 dagar sedan du insjuknade i symtom enligt ovan?
Har du varit feberfri och känt dig frisk de senaste 48 timmarna?
Känner du dig idag helt frisk?
från Svenska Budo & Kampsportsförbundet