UILJJK, mörkerkurragömma 7 oktober

För medlemmar i åldrarna 13-18 år, kom och var med på mörkerkurragömma den 7 oktober. Anmälningslista finns i dojon.