Kallelse till årsmöte 24 oktober

Årsmöte 24 oktober klockan 18.30 i Luleå Budocenter.
Kallelse och föredragningslista finns i dojon.