Styrelsens beslut angående träning

Styrelsen hade på onsdagen den 11 november möte och beslutade då att träningsuppehåll gäller för samtliga grupper, även barn födda 2005 och senare, beslutet gäller fram till den 9e december då det är nytt styrelsemöte.

I riktlinjerna från myndigheter och Region Norrbotten står det att verksamhet med nära kontakt ska undvikas och det är baserat på detta som beslutet är taget. Det är svårt att fortätta vår verksamhet utan nära kontakt med dem vi tränar med.

Luleå ju-jutsuklubb önskar vara en del i lösningen att få slut på smittspridningen.

Vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt och hoppas att detta snart är över.

Nästa styrelsemöte är den 9 december, efter eventuella nya besked från Region Norrbotten.