Städdag inför höstterminen 2022

Som vanligt har klubben en städdag där vi skrubbar och fejjar för att få lokalen i toppskick innan terminen startar.

21 augusti klockan 10.00 samlas vi i dojon. Klubben bjuder på fika och mat till de som kommer och hjälper till.