Schema för graderingarna 1-2 juni

Lördag 1 juni

Söndag 2 juni

09.00 – 10.30
Barn gul => barn orange
Barn grön => barn blå
10.00 – 11.30
Ju-jutsulek – Elin/Levi
10.30 – 12.00
Barn orange => barn grön
11.30 – 13.00
Knattar avance – Johan/Tomas/Sanna
12.00 – 14.00
Vuxna gul => vuxna orange
Vuxna nybörjare => vuxna gul
13.00 – 14.30
Knattar nybörjare => knattar ett streck Isabell m. fl.
14.00 – 16.00
Vuxna blå => vuxna brun
Vuxna orange => vuxna grön
14.30 – 16.00
Barn nybörjare => barn gult

Graderingsavgiften för vuxna är 100 kr. För ju-jutsulek, knattar och barn är graderingen gratis.

Bälten kostar 60 kr för vuxen- och barngrupperna.

Kom ihåg att ta med vattenflaska och jutsu-/monpass (knattar och jutsulek har inga pass).