Graderingar

Styrelsen har beslutat att inte hålla några graderingar förrän tidigast i december i samband med terminsavslutning – under förutsättning att det är möjligt enligt gällande rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna.Undantag är dangraderingar som arrangeras av Svenska ju-jutsuförbundet.

Efter graderingshelgen…

… stort tack till alla som har varit med under graderingshelgen. Till alla som har hjälpt till, bakat och sålt fika, graderat andra, alla som har varit på sidan och hejat på, och framförallt till alla som har varit på mattan och gjort sitt allra bästa och visat vad de kan och klarat av sina graderingar med bravur.  Totalt har 127 fått en ny grad inför nästa termin. Vissa är kvar i samma grupp, andra byter grupp och det innebär kanske en ny dag och tid för träningen. Har ni funderingar om det kan ni höra av er till Sara Markstedt, 070-5841977.  Om det är någon som har missat graderingen […]

Betalning av graderingsavgifter

För att undvika kontanthantering och för att få koll på vilka som har betalt graderingsavgiften innan graderingstillfället så önskar vi att alla betalar innan graderingshelgen 15-16 december. Ju-jutsulek (5-6 år) har sin gradering 10 december.  Om det är så att ni av någon anledning inte kan vara med på själva graderingen så ligger betalningen kvar till nästa tillfälle. Betalar du via plusgiro är det bra om betalningen sker senast den 12 december så att det hinner komma in på vårt konto innan helgen. Betalning via Swish kan du göra fram till gradering (men helst lite innan). Plusgiro 4 356 642-1Swish 123 602 12 16 Gradering till Kostnad Ju-jutsulek/knattestreck (mellan 5-8 […]

Graderingar hösten 2018

Varje termin avslutar vi träningen med graderingshelg där de som har tränat och uppfyller vissa krav visar upp vad de kan för en gradör.  Kom ihåg att vara där i god tid för att värma upp och ta med vattenflaska Det kommer att finnas fika att köpa under dagen för de som sitter och tittar på och efter graderingen för de som är på mattan 🙂  Det kostar att gradera och för de som graderar i mon eller kyu kostar även bältet. Se nedan för kostnaderna.  Vad Kostnad Ju-jutsulek och knatte (5-8 år) 50 kr Mon 100 kr Kyu 200 kr Bälte (mon och kyu) 100 kr Betalning sker till […]

Graderingshelgen 9-10 december

På den interna facebook-gruppen finns det lite bilder från graderingarna i helgen, om du vill komma åt bilderna gå med i gruppen 😀 Det har under föregående vecka graderats 116 medlemmar. Vuxna 4 graderades till 1a kyu, brunt bälte. 2 graderades till 3e kyu, grönt bälte. 6 graderades till 4e kyu, orange bälte. 1 graderades till 5e kyu, gult bälte. Barn, mon 9 graderades till 2a mon, blått barnbälte. 5 graderades till 3e mon, grönt barnbälte. 16 graderades till 4e mon, orange barnbälte. 20 graderades till 5e mon, gult barnbälte. Knattar 3 graderades till 4 röda knattestreck. 11 graderades till 3 röda knattestreck. 7 graderades till 2 röda knattestreck. 10 […]

Schema gradering 9-10 december

Var där i god tid – ha med vatten, ju-jutsupass/monpass (ju-jutsulek och knattar har inget pass). Bälten för vuxna och barn (mon) kostar 100 kronor. Gradering för vuxna kostar 200 kronor. Gradering för barn till ny mongrad kostar 100 kronor. Gradering för ju-jutsulek och knattar kostar 50 kronor. Kontaktperson: Sara Markstedt 070-5841977

Schema graderingshelgen 10-11 juni

lördag 10 juni söndag 11 juni 09.00 – 10.30 Ju-jutsulek  9.00 – 10.30 Knatte avance => 2 eller fler streck 10.45 – 12.45 Vuxna nybörjare/barn avance => 5 kyu  10.45 – 12.15 Knatte nybörjare => ett streck 13.00 – 15.00 Vuxna grön => 2 kyu Vuxna blå => 1 kyu  12.30 – 14.30 Barn gul => orange Barn blå => brun 15.15 – 17.15 Vuxna gul => 4 kyu Vuxna orange => 3 kyu  14.45 – 16.45 Barn nybörjare => barn gul Barn orange => barn grön