Schema graderingshelgen 26-27 maj

Tider för graderingarna, kom ihåg att vara i god tid och ta med vatten, ju-jutsupass/monpass. Betala gärna graderingarna via Swish, 123 602 12 16 – kom ihåg att ange gradering och namn.

Graderingshelgen 9-10 december

På den interna facebook-gruppen finns det lite bilder från graderingarna i helgen, om du vill komma åt bilderna gå med i gruppen 😀 Det har under föregående vecka graderats 116 medlemmar. Vuxna 4 graderades till 1a kyu, brunt bälte. 2 graderades till 3e kyu, grönt bälte. 6 graderades till 4e kyu, orange bälte. 1 graderades till 5e kyu, gult bälte. Barn, mon 9 graderades till 2a mon, blått barnbälte. 5 graderades till 3e mon, grönt barnbälte. 16 graderades till 4e mon, orange barnbälte. 20 graderades till 5e mon, gult barnbälte. Knattar 3 graderades till 4 röda knattestreck. 11 graderades till 3 röda knattestreck. 7 graderades till 2 röda knattestreck. 10 graderades till 1 rött knattestreck. Ju-jutsulek 2 graderades till 4 gula ju-jutsulekstreck. 4 graderades till […]

Schema gradering 9-10 december

Var där i god tid – ha med vatten, ju-jutsupass/monpass (ju-jutsulek och knattar har inget pass). Bälten för vuxna och barn (mon) kostar 100 kronor. Gradering för vuxna kostar 200 kronor. Gradering för barn till ny mongrad kostar 100 kronor. Gradering för ju-jutsulek och knattar kostar 50 kronor. Kontaktperson: Sara Markstedt 070-5841977

Schema graderingshelgen 10-11 juni

lördag 10 juni söndag 11 juni 09.00 – 10.30 Ju-jutsulek  9.00 – 10.30 Knatte avance => 2 eller fler streck 10.45 – 12.45 Vuxna nybörjare/barn avance => 5 kyu  10.45 – 12.15 Knatte nybörjare => ett streck 13.00 – 15.00 Vuxna grön => 2 kyu Vuxna blå => 1 kyu  12.30 – 14.30 Barn gul => orange Barn blå => brun 15.15 – 17.15 Vuxna gul => 4 kyu Vuxna orange => 3 kyu  14.45 – 16.45 Barn nybörjare => barn gul Barn orange => barn grön

Betalning av graderingsavgift

Från och med denna termin kostar alla graderingar i klubben. För att kunna ha bättre ordning på graderingsavgifterna inför graderingshelgen 10-11 juni så önskar vi att att alla som ska gradera betalar via plusgiro 4 356 642-1 eller Swish 123 602 12 16. Ange namn och gradering så att vi kan notera betalningen på rätt person. Betalning på plusgiro senast 7 juni. Via Swish går att betala fram till graderingen. Kostnad för gradering Ju-jutsulek – 50 kr Knattestreck – 50 kr Gradering till mongrad – 100 kr Gradering till kyugrad – 200 kr Därutöver är det en kostnad på 100 kr för bältet för de som graderar till mon- eller kyugrad.

Lägeskontroll i grupperna under vecka 6

Under nästa vecka kommer en del grupper att ha en lägeskontroll där instruktörerna kommer att få chansen att tidigt få koll på vem som ska gradera och så att instruktör och medlemmar ska få koll på vad som behöver tränas mer på. Senare på terminen kommer vi även att ha en provgradering för en del grupper. För att gradera gäller att man uppfyller kraven på 75% närvaro samt rekommenderad minimitid för nästa grad. Så det är viktigt för alla medlemmar att vara med under veckans träningar för att få koll på vad som gäller för just dig. Kontakta din instruktör vid frågor.

Extra graderingstillfälle 4e februari

Nu på lördag är det ett extra graderingstillfälle för de som missade sin gradering i december. Medlemmar i ju-jutsulek, knatte nybörjare och knatte avance kommer att graderas på ordinarie pass om de inte har fått specifik information från sin instruktör om gradering vid annat tillfälle. 10.30 – 11.45 Barn nybörjare/knatte avance => barn gul Mattias Persson 12.00 – 13.45 Barn gul => barn orange Henrik Omark 12.00 – 13.45 Vuxna nybörjare => vuxna gul Sara Markstedt 12.00 – 13.45 Vuxna gul => vuxna orange Maria Mäklin Kom ihåg att ta med vattenflaska och monpass/ju-jutsupass. Graderingen kostar 100 kronor för vuxna. Nytt bälte kostar 100 kronor för alla.

Extra graderingstillfälle 4 februari klockan 12

Om du missade ditt graderingstillfälle under graderingshelgen i december så finns det möjlighet att gradera lördagen den 4 februari klockan 12. Meddela din instruktör om du vill gradera vid detta tillfälle.

Extra graderingstillfälle 4 februari

För de som missade graderingstillfället före jul finns det möjlighet att gradera lördagen den 4 februari. För att vi ska kunna planera detta kontakta din instruktör eller Sara Markstedt sara@ljjk.se senast 23 januari.

Stort grattis till alla medlemmar som har graderat under helgen

Under helgen har det varit närmare 100 personer som har graderat till nytt bälte eller ett till streck. Stort grattis till alla som har kört på och tränat och kämpat under terminen. Nu är det julledigt fram till den 13e januari för alla. Den 13e kommer det att vara en uppvisning som alla medlemmar och andra utomstående får komma och titta på. För medlemmar i vuxengrupperna och barn avance går det att stilla ju-jutsubegäret på onsdagar klockan 19.15 då det är gemensam träning.