Problem med @ljjk.se/@ljjk.net adresser

Vi har under en period haft problem med att våra @ljjk.se/@ljjk.net adresser inte funkar att skicka till. 

Nu verkar det som @ljjk.net funkar, men det verkar som att @ljjk.se inte går att skicka till.