Kallelse till årsmöte för Luleå ju-jutsuklubb 29 oktober 2018 klockan 18.30

Kallelse till årsmöte för föreningen Luleå ju-jutsuklubb

Datum: 2018-10-29

Tid: 18.30

Plats: Luleå Budocenter

Klubben bjuder på fika.

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen.

På årsmötet kommer styrelsens förslag till nya stadgar att behandlas.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast den 22 oktober – i dojon.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober. Kan skickas via formulär på hemsidan.

Valberedningens förslag ska meddelas till medlemmarna senast 22 oktober.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av LJJK.

Välkomna!

Styrelsen 2017/2018