Lägeskontroll i grupperna under vecka 6

Under nästa vecka kommer en del grupper att ha en lägeskontroll där instruktörerna kommer att få chansen att tidigt få koll på vem som ska gradera och så att instruktör och medlemmar ska få koll på vad som behöver tränas mer på.

Senare på terminen kommer vi även att ha en provgradering för en del grupper. För att gradera gäller att man uppfyller kraven på 75% närvaro samt rekommenderad minimitid för nästa grad.

Så det är viktigt för alla medlemmar att vara med under veckans träningar för att få koll på vad som gäller för just dig. Kontakta din instruktör vid frågor.