Instruktörsträff 18 januari klockan 18

Fredag den 18 januari klockan 18. Ansvarig för träffen är Oskar Eriksson. Skicka frågor och förslag på vad du vill ska tas upp på mötet till Oskar. Klubben bjuder på pizza och fika.
Ingen träning – endast träff med teori och snack.
Anmälan gör du på facebook så att vi vet hur mycket pizza vi ska beställa!