Inställd träning från och med 10 november

Med anledning av de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten har gått ut med ställer Luleå ju-jutsuklubb från och med idag och tills vidare in all träning – detta gäller samtliga grupper, även ju-jutsulek, knatte och barngrupper.

Beslut från folkhälsomyndigheten.

Styrelsen har möte på onsdag 11 november och kommer med vidare information därefter.