Grupper och schema vårterminen 2022

Till vårterminen 2022 kan grupp och schema ändras på grund av att man byter grupp efter gradering eller att vi måste slå ihop vissa grupper. Information kommer att skickas ut per mail när sådant är bestämt.