Godkänd riskbedömning

Luleå Kommun vill att alla föreningar gör en riskbedömning för aktiviteter i lokaler inom deras förvaltning.

Luleå ju-jutsuklubb har gjort en sådan riskbedömning och har nu fått information att den är godkänd.

Bland annat är det åtgärderna nedan som vi har meddelat att vi har tagit till.

  • Extra städning av lokaler innan varje pass, desinfektion av dörrhandtag.
  • Information till medlemmar att de inte ska komma på träning om de har förkylningssymptom.
  • Tvätt och desinfektion av händer innan och under träning, tränar med en kamrat under passen, samt hålla avstånd från andra som tränar.
  • Vi har satt upp dispensers med handdesinfektion på flera ställen i lokalen.
  • Ombyte sker innan man kommer till lokal.
  • Dusch sker hemma.
  • Inga åskådare i lokalen, föräldrar lämnar barn utanför lokalen och hämtar upp efteråt.
  • Begränsning av träningsmoment som innebär närhet till ansikte.
  • Begränsat åtkomst till delar av lokalerna.
  • Förlängt tid mellan passen för att förhindra trängsel vid in- och utpassering.