D-instruktörskurs 1 oktober

Du som har 4e kyu, eller högre, och är intresserad av att bli instruktör, eller redan nu är instruktör, har nu möjlighet att delta i D-instruktörskurs som är ett krav för att sedan gå vidare instruktörsutbildningar inom ju-jutsu kai. Syftet med kursen är att ge kunskap hur en instruktör agerar och instruerar.
Om du redan har gått kursen och känner att det skulle vara intressant att fräscha upp och diskutera hur vi ska agera som instruktörer i klubben är du också välkommen att vara med under delar eller hela dagen.

Även du som inte har ännu graderat till 4e kyu och vill vara med får också komma, däremot måste du gå kursen igen när du har graderat till 4e kyu.

Vi samlas i dojon klockan 10 på lördag och har två timmars teori, sedan har vi praktik samtidigt som öppna mattan. Därefter äter vi lunch tillsammans för att fortsätta med praktik efter.

Själva kursen är ca 6,5 timmar, så räkna med att vara i dojon fram till 17.00.

Det vi kommer gå igenom under kursens gång är administration, idrottsmedicin, instruktörskap, och man får prova på att instruera gruppen.

För att det ska en bra kurs behöver det vara minst åtta deltagare, helst fler.