pengar

Betalning av graderingsavgift

Från och med denna termin kostar alla graderingar i klubben.

För att kunna ha bättre ordning på graderingsavgifterna inför graderingshelgen 10-11 juni så önskar vi att att alla som ska gradera betalar via plusgiro 4 356 642-1 eller Swish 123 602 12 16. Ange namn och gradering så att vi kan notera betalningen på rätt person.

Betalning på plusgiro senast 7 juni. Via Swish går att betala fram till graderingen.

Kostnad för gradering

Ju-jutsulek – 50 kr

Knattestreck – 50 kr

Gradering till mongrad – 100 kr

Gradering till kyugrad – 200 kr

Därutöver är det en kostnad på 100 kr för bältet för de som graderar till mon- eller kyugrad.