Betala medlemsavgiften

Det är fortfarande några som inte har betalat medlemsavgiften. Var uppmärksam om att försäkringar inte gäller vid eventuell olycka om inte medlemsavgiften är betald.

Betalning sker till plusgironr 4 356 642-1.

Information om avgifter finns här