Ungdomsläger i Umeå 16-18 juni

Ungdomsläger i Umeå för de som är mellan 13-25 år.
Instruktörer: Ida Blomberg, 3e dan, Lukas Magnusson, 3e dan och Christian Hoffstedt, 1a dan.

Pris: 150 kr

Anmälan

Kontakt: Ida Blomberg, ida.blomberg@live.se 076-8354048