Träning och corona (COVID-19)

Vi kommer i dagsläget att hålla träning som vanligt. För er som känner er friska och kommer på träning, tänk på att följa hygienrekommendationer om att tvätta händer regelbundet.

Om du eller närstående känner er sjuk eller är oroliga vänligen stanna hemma.

Om Luleå Kommun beslutar att ställa in verksamhet på skolor och förskolor kommer Luleå ju-jutsuklubb att följa deras exempel och pausa verksamheten till dess annat anges. Verksamheten kan pausas av andra anledningar – information kommer att meddelas på hemsidan och via mail.

I övrigt hänvisar vi till folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika att smittas eller smitta andra vid sjukdom.

/Styrelsen
Luleå ju-jutsuklubb