Tillfälliga dojoregler

När vi nu startar höstterminen är det viktigt att vi gör det vi kan för att minska risken för smittspridning.

Träning

 • All träning sker på egen risk.
 • Stanna hemma om du är hängig eller har förkylningssymptom. Det gäller även lindriga förkylningssymptom. Det gäller även om du har haft symptom de senaste 48 timmarna. Stanna även hemma om någon i din direkta närhet har förkylningssymptom.
 • Tränaren kommer att avvisa dig om du har förkylningssymptom eller om du inte följer dessa regler.
 • Föräldrar till barn som är på träning ska vara nåbara via telefon.
 • Under träningen så tränar du med en person.
 • Träna på samma del av mattan hela passet. Håll avstånd till de du inte tränar med.

Hygien 

 • Du tvättar dina händer både före och efter träningen. Använd handdesinfektion innan du går upp på mattan.
 • Tvätta fötter innan du går upp på mattan. 

Omklädningsrum

 • Byt om till gi/duscha hemma. Kom ihåg överdragsklädsel.
 • Alla ser till att det inte blir trängsel i omklädningsrum. 

Städning

 • Städningen ändras något, t.ex. att dörrhandtag torkas av.
 • Mattorna torkas av innan första passet och mellan kommande pass. Sista gruppen för dagen torkar också av mattorna och runt om efter passet.

Trängsel

 • Föräldrar lämnar och hämtar utomhus.
 • Inga åskådare/gäster tillåts på passen. Det gäller även för barnpassen om inget annat överenskommits med tränaren.
 • Anländ till passet tidigast 5 min innan det startar och lämna lokalen efter att träningen är avslutad.
 • Ingen samling i kök före, under eller efter passen. Inkluderar matintag.

Styrelsen Luleå ju-jutsuklubb