Teambuilding barn avance 7 oktober 2018

Elva deltagare från barn avance har under söndagen varit på Ormberget för att leka och teambuilda lite. 

Deltagarna på teambuildningen