Styrelsemöte på söndag

Om du har något du vill att styrelsen ska ta upp på sitt möte på söndag skicka ett mail till styrelse@ljjk.se innan lördag