Stort grattis till Tomas Jönsson

Tidigare idag klarade Tomas sin gradering till 2 a dan. Han gjorde ett bra jobb och klarade av allting galant.

image