Stopp på intag av knatte nybörjare

På grund av att gruppen redan nu är så stor så tar vi tyvärr inte in någon mer i gruppen denna termin. Nästa termin börjar i början av januari – återkom gärna då.