Städdag nu på lördag

Kom och hjälp till att städa dojon inför terminsstarten. Vi börjar städa klockan 10.00 på lördagen och förhoppningsvis blir vi många så att det går snabbt. Det blir även roligare ju fler man är! Även om man inte kan vara med hela tiden så uppskattar vi att du kommer och hjälper till den tid du kan!